نویسنده = ضیاء فلاح محمدی
تعداد مقالات: 15
1. مقایسۀ قدرت، دامنۀ حرکتی و تعادل در گروه‌های فعال و غیرفعال مبتلا به بیماری اسکلروز متعدد

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 263-276

10.22059/jsb.2019.285313.1351

وحید طالبی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ پیام سعادت؛ سید اسماعیل حسینی نژاد


3. تأثیر تمرین راه رفتن با علامت‌گذاری شنیداری بر هم‌انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان سالم

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 327-342

10.22059/jsb.2019.280255.1342

حدیث حسینی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ مژگان معمار مقدم؛ سید اسماعیل حسینی نژاد


7. تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک بر سطوح هموسیستئین و BDNF در مردان فعال

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-31

10.22059/jsb.2017.61905

مهدی نقابی؛ محمد فاضل زاده؛ ضیاء فلاح محمدی


12. تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر مقدار HSP72 و TAC هیپوکامپ موش های نر صحرایی

دوره 4، شماره 14، بهمن 1391، صفحه 5-19

10.22059/jsb.2013.29525

علی یعقوبی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ راضیه یعقوبی؛ سعید میرزایی