نویسنده = ضیاء فلاح محمدی
تعداد مقالات: 14
2. تأثیر تمرین راه رفتن با علامت‌گذاری شنیداری بر هم‌انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان سالم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 327-342

10.22059/jsb.2019.280255.1342

حدیث حسینی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ مژگان معمار مقدم؛ سید اسماعیل حسینی نژاد


6. تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک بر سطوح هموسیستئین و BDNF در مردان فعال

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-31

10.22059/jsb.2017.61905

مهدی نقابی؛ محمد فاضل زاده؛ ضیاء فلاح محمدی


11. تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر مقدار HSP72 و TAC هیپوکامپ موش های نر صحرایی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 5-19

10.22059/jsb.2013.29525

علی یعقوبی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ راضیه یعقوبی؛ سعید میرزایی