• نشریه های علمی  و پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ( رشد و یادگیری حرکتی ورزشی، علوم زیستی ورزشی، مدیریت ورزشی و Sport Sciences and Health Research) تولید و انتشار پژوهش‌ها ی اصیل علمی را رسالت خود می داند. به­ منظور تحقق این هدف، فرآیند بررسی و انتشار مقالات پژوهشی باید دقیق و با رویکردی بی­ طرفانه همراه با اعتماد طرفین انجام گیرد. با توجه به این رویکرد و نظر به اینکه این نشریه از قوانین راهنمای بین‌المللی تدوین شده همچون راهنمای کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) پیروی می کند، لذا منشور اخلاقی نشریه به شرح زیر اعلام می شود. همه طرفین درگیر در نوشتن، داوری ، چاپ ونشر مقاله برای دستیابی به استانداردهای اخلاقی بالا، خود را متعهد به رعایت این اصول اخلاقی می دانند.

  در این منشور موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

  الف)اصول اخلاقی برای نویسندگان

  • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد. نویسندگان مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی به نشریه هستند. نویسندگان متعهد هستند تا نمایی دقیق از پژوهش انجام شده و نیز بحث عینی در خصوص اهمیت پژوهش، ارائه کنند.
  • نویسندگان باید یافته‌های خود را به­ طور کامل گزارش کنند و نباید داده‌هایی را که مرتبط با متن یا ساختار پرسش‌های پژوهش هستند، حذف کنند. نتایج باید صرف­ نظر از آنکه پیامدهای مورد انتظار را حمایت می‌کنند یا با آنها در تناقض هستند، گزارش شوند. نویسندگان باید دقت ویژه در ارائه ویژگی‌های مرتبط با پژوهش خود یا یافته‌ها و تفسیر آنها داشته باشند. مفروضات بنیادین، تئوری‌ها، روش‌ها، شاخص‌ها و طرح‌های پژوهش مرتبط با یافته‌ها و تفسیرهای کار آنها، باید آشکار و عنوان شوند.
  • مقالات ارائه شده بایستی پژوهش اصیل (Original research) نویسندگان ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
  • نویسندگان موظف به احتراز از "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی مانند سرقت علمی هستند.
  • مقاله ارسالی چه کل و چه بخشی از آن، نباید قبلاً در هیچ مجله‌ دیگری در داخل یا خارج از کشور منتشر یا برای انتشار پذیرفته شده باشد.
  • نویسندگان مجاز به "انتشار همپوشان نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده ها و یافته های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله ای با عنوان جدید است.
  • نویسندگان موظفند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع دهی(Citation) دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نمایند. هنگامی که عین نوشته های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، باید از روش ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه (" ")، استفاده شود.  
  • نویسنده مسؤول مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن "نویسنده افتخاری و حذف " نویسنده واقعی خودداری شود.
  • نویسنده مسئول مقاله موظف است از اینکه همه نویسندگان مقاله، آن را مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده اند، اطمینان حاصل کند.
  • نویسنده مسؤول باید منابع حمایت مالی طرح را هم در انتهای چکیده بلند انگلیسی و هم در انتهای مقاله در بخش تقدیر و تشکر بیان کند سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نماید.
  • نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شوند مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند. نویسندگان باید در تجدید­نظر و انجام اصلاحات مقاله سریع و مناسب عمل کنند. اگر نویسنده‌ای نمی‌تواند در سررسید زمانی تعیین شده عمل کند، باید هرچه زودتر با سردبیر برای تعیین مدت زمان بیشتر یا انصراف از فرآیند ارزیابی تماس گیرد.
  • از نویسندگان انتظار می رود حداقل تا یکسال پس از چاپ مقاله در مجله، نمونه ها و اطلاعات خام مورد استفاده در تهیه مقاله را جهت پاسخ گویی به انتقادات و سوالات احتمالی خوانندگان مجله حفظ کنند.
  • هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان ها و یا محیط زیست می شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد.

  ب) اصول اخلاقی برای داوران

  ارزیابی و بررسی، فعالیتی حرفه‌ای برای مجلات است که ارزش کل حرفه را فراهم می سازد. به طور معمول انتظار می رود پژوهشگرانی که مقالات خود را به مجله ارسال می‌کنند، به ­طور متقابل دعوت مجله برای ارزیابی مقالات را بپذیرند. همچنین از داوران انتظار می‌رود که هنگام پذیرش دعوت‌های بازبینی، اصول اخلاقی زیر را رعایت کنند.

  • نشریه یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به­ موجب آن نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و برعکس.
  • داوران می بایست اطلاعات مربوط به مقاله را محرمانه نگه دارند.
  • داوران می بایست بی طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کنند .
  • داوران می بایست هر گونه اطلاعاتی را که ممکن است دلیلی برای رد انتشار یک مقاله باشد به سردبیر اطلاع دهند.
  • داوران می بایست دست‌نوشته‌ها را فقط بر اساس محتوا، اصالت، اهمیت و ارتباط با حوزه‌های مجله به ‌طور عینی ارزیابی کنند.
  • داوران باید هر گونه تضاد منافع را به سردبیر اطلاع دهند.

   

  ج) اصول اخلاقی گروه دبیران و هیأت تحریریه

  هیئت تحریریه نشریه علوم زیستی ورزشی از تخصص بالایی در زمینه فیزیولوژی ورزشی، ورزش و سالمندی، ورزش و بیماری های متابولیک، ورزش و انواع سرطان،، تغذیه ورزشی، کنترل وزن و ... برخوردارند. اعضای آن از بهترین متخصصین دانشگاههای کشور در موضوع نشریه می­ باشند. نام و اطلاعات کامل گروه دبیران در وبسایت نشریه ارائه شده است.https://jsb.ut.ac.ir/journal/editorial.board?edbc=7337#edb7337

  • سردبیران، وظیفه قضاوت در مورد مقالات را صرفاً از لحاظ شایستگی‌های علمی بر عهده دارندو می بایست بدون جانبداری یا کینه­‌توزی شخصی عمل نمایند.
  • سردبیران باید از هر گونه عملی که موجب افزایش تضاد منافع می‌شود، اجتناب کنند. مسئولیت و اختیار تحریر و ویرایش هر مقاله نوشته شده توسط سردبیر و ارسال شده به دفتر مجله، باید از طریق سردبیر به شخص ذی­‌صلاح دیگری، نظیر یکی از اعضای هیئت تحریریه تفویض شود.

   

  د) مسئولیت­ها و تعهدات ناشر

  • نشریه علوم زیستی ورزشی، خود را ملزم می داند تصمیم نهایی در مورد مقالات ارسالی بر اساس قضاوت حرفه ­ای گرفته شده و تحت تأثیر منافع تجاری و یا شخصی نباشد.
  • نشریه علوم زیستی ورزشی ، خود را نسبت به محرمانه بودن فرآیند داوری و ارزیابی بدون نام، متعهد می داند .
  • دراین نشریه، مقالات بر اساس تصمیم داوران و هیئت تحریریه و تصمیم نهایی سردبیر، پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شوند.
  • نشریه خود را ملزم می داند تا برای اطمینان از رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت و تخلفات علمی، مقالات ارسالی را به وسیله نرم افزار مشابهت یاب بررسی ­کند.
  • نشریه علوم زیستی ورزشی، همواره رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی را توسط سردبیر، دبیران تخصصی، اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان و خوانندگان ارزیابی و نظارت می ­نماید.

  رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

  اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در نشریه یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد  ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی  محسوب شده و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.

  • جعل داده ها:عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده ها یا نتیجه های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثالهایی از این تخلف است.
  • سرقت علمی: شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی برداری در بیان اندیشه ها، شباهت های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.
  • اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، بادخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.
  • ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن "نویسنده افتخاری" یا حذف "نویسنده واقعی"

  مسئولان نشریه هر گونه رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی را بررسی می کنند. به منظور حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با توجه به میزان رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

  دبیران نشریه باید استقلال قلم و تحریر خود را حفظ کنند و برای حصول اطمینان از اینکه نویسندگان آزادی قلم دارند، کار کنند. مسئولیت پذیرش یا رد مقالات با دبیران است. طی روند عادی و متداول این کار مستلزم نظر و توصیه داوران است؛ به هر حال، مقاله­‌هایی که به عقیده دبیران کاملاً نامناسب هستند، ممکن است بدون ارزیابی داوران رد شوند.
  1. مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایت‎ برداشته خواهد شد.
  2. اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‌نامه نشریه‌های دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.
  3. از مراجع قضایی ذی‎صلاح پی‎گیری حقوقی خواهد شد.
  4. طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‌ها و نشریه‌های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.
  5. مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‌ها، موسسه‌ها، نشریه‌ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎ اند، اطلاع داده خواهد شد.