سیاست‌های دسترسی آزاد

فلسفة انتشار مقاله در مجلات دانشگاه تهران بر مبنای پژوهش به نفع عموم است و ثمرة تحقیقات باید بدون تبعیض و مرزبندی در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. به‌همین دلیل، دانشگاه تهران تمامی مجلات خود را به‌‌صورت دسترسی آزاد و رایگان عرضه می‌کند. خوانندگان می‌توانند به‌طور رایگان و برخط به مقالات دسترسی داشته باشند و یا آن را به اشتراک بگذارند.

 
حق مؤلف

نشریة علمی علوم زیستی ورزشی به صاحب امتیازی دانشگاه تهران، مطابق بیانیه بتسدا در خصوص انتشار دسترسی آزاد در 20 ژوئن 2003، به‌طور کامل الزام‌های انتشار دسترسی آزاد را طبق  کریتیو کامنز  CC BY 4.0  رعایت می‌کند. حق مؤلف برای نویسندگان محفوظ خواهد بود. مؤلفان می‌توانند مقالات خود را به اشتراک بگذارند و یا در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی کنند این بدین معناست که مادامی‌که به مقالات‌ به‌درستی استناد شود، این مقالات به‌سهولت به اشتراک‌ گذاشته و استفاده می‌شود. مقاله‌های منتشره در این مجله بلافاصله در واسپارگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود. مقالات نشریات دانشگاه تهران را مخاطبان نیز می‌توانند به اشتراک بگذارند، چاپ و منتشر کنند، آرشیو نمایند، و در سرفصل‌های درسی بگنجانند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا Creative Commons license  را به‌طور کامل مطالعه فرمایید.