آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 106
تعداد پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 24

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 56
تعداد مشاهده مقاله 18309
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11896
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 156 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 46 روز
درصد پذیرش 25 %