آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 176
تعداد پذیرش 49
تعداد عدم پذیرش 79
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 33

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 89
تعداد مشاهده مقاله 31898
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14319
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 228 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 28 %