آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 120
تعداد پذیرش 33
تعداد عدم پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 21

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 65
تعداد مشاهده مقاله 25855
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12097
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 28 %