نشریه علوم زیستی ورزشی به صورت فصلنامه در قالب چاپی و اکترونیکی به صورت تمام متن زبان فارسی و چکیده انگلیسی توسط دانشگاه تهران منتشر می شود. در این نشریه، مقالات علمی و نتایج پژوهش های کاربردی، توسعه ای و بنیادی، مروری در حوزه های فیزیولوژی ورزشی را در اختیار محققین و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و علاقه مندان علوم ورزشی قرار می گیرد و از مطالعات کاربردی توسعه ای و بنیادی در حوزه تخصص رشته فیزیولوژی ورزشی  استقبال می کند.

تلاش این مجله علمی بر آن است تا با انتشار مقالات علمی معتبر، استانداردهای علمی و فهم موجود را در زمینه‌های کاربردی و بنیادی فیزیولوژی ورزشی از قبیل گسترش آگاهی و مشارکت در ورزش برای ارتقای سلامت جامعه، نقش مداخلات تغذیه ای و انواع مکمل ها در ارتقای عملکرد ورزشی و سلامت ورزشکاران، ورزش برای جمعیت های خاص مانند کودکان، بانوان، سالمندان و بیماری های ژنتیکی و مداخلات پیشگیری کننده و یا جبرانی مربوط به ورزش در برابر مسائلی مانند سیگار، اعتیاد، بیماری های تحلیل عصبی و ... و ورزش در محیط های خاص با محور سلامت مانند غواصی، ارتفاعات، هیپوکسی، محیط های آلوده و شرایط گرما و سرما و ... را ارتقاء دهد.

 

حوزه موضوعی نشریه:

 • فیزیولوژی ورزشی بنیادی و کاربردی،
 • ورزش و سالمندی،
 • ورزش و بیماری های متابولیک،
 • ورزش و انواع سرطان،
 • ورزش و بیماری های التهابی و ایمنی،
 • ورزش و بیماری های تحلیل عصبی، ورزش و ارتقاء عملکرد،
 • تغذیه ورزشی، کنترل وزن و ... 

 

هدف از چاپ و انتشار این مجله به شرح ذیل است:

 • انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش؛ انتقال دستاوردهای  نظری و کاربردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات  بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه کاربردی و بنیادی فیزیولوژی ورزش
 • ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی
 • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش
 • تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
 • کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی
 • تلاش برای ورود و عضویت درپایگاه های اطلاعاتی بین‌المللی 

این مجله علمی، پذیرای دریافت مقالات پژوهشی اصیل و مروری در زمینه علوم ورزشی از محققین و دانشمندان ورزشی تمام دنیاست به زبان فارسی است و همه مقالات تحقیقی و یاداشت‌های مروری تحت بررسی در فرآیند داوری دقیق، برپایه غربالگری اولیه سردبیر و داوری مقاله بی‌نام (دوسوکور)، حداکثر توسط سه داور علمی و یک داور آماری مورد بررسی  قرار می‌گیرند. همچنین مطالعات بنیادی، مروری و فراتحلیلی مربوط به حوزه فیزیولوژی ورزشی نیز مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

توجه : به مقالات با موضوع روز و دارای استاندارد جهانی که به دلیل استخراج از رساله های دکتری و پژوهش های تحقیقاتی که توانایی عرضه دانش در سطح بین المللی را داشته باشند، از اولویت های نشریه می باشند.