راهنمای نویسندگان

 

نویسنده گرامی با سلام و احترام

*توجه: لطفا هزینه داوری و چاپ را از طریق در گاه پرداخت نشریه پرداخت نمایید.

شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا IR830100004001070103006825) بنام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی

شناسه واریز:  320070174140107000000002302202

جهت تسهیل در امر داوریِ مقاله­ های ارسالی، لطفاً به هنگام نگارش مقالۀ خود به این نکات توجه فرمایید در غیر اینصورت مقاله دوباره به شما بازگردانده خواهد شد:

 1.نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشند.(فرم تعهد وتعارض منافع را از صفحه اصلی نشریه پرکرده و به همراه فایل اصلی و فایل مشخصات نویسندگان ارسال نمایید)

2.فونت مقاله را بر اساس فرمت نشریه تنظیم کنید (از آدرس https://journals.ut.ac.ir/menu_4.html) به قسمت فایل قالب بندی شده مجله بروید و فایل template را دریافت و فونت مقاله خود را {شامل عنوان، چکیده، متن اصلی، نوشته های جداول و..} بر اساس آن تنظیم نمایید.

 مثلاً اگر دقت نمایید فونت عنوان اصلی فارسی (B Compset 20)، فونت چکیده فارسی (B Nazanin 11) ، فونت متن اصلی (B Nazanin 13) و همین طور فونت های انگلیسی و سایر عناوین متفاوت است.

3.عنوان و چکیده انگلیسی را به فایل اصلی اضافه کنید.

4. چکیده های فارسی  نباید بیش از 250 واژه باشد و چکیده لاتین 220تا250 کلمه باشد مانند نمونه.

Aim

Methodology

 results

Conclusion

 5. کلید واژه های فارسی و انگلیسی را به ترتیب حروف الفبا بنویسید. همچنین کلمات کلیدی نباید از3 عدد کمتر و یا از 7 عدد بیشتر باشد و هر کلمه کلیدی نباید از بیش از دو بخش تشکیل شده باشد.

6. تمام صفحات را شماره گذاری نمایید. همچنین دقت شود که منابع نیز دارای شماره صفحه باشند در صورتیکه منبعی فاقد شماره صفحه است اطلاعات آن منبع را از متن مقاله حذف کنید.

7. منابع را به صورت فرمت نشریه تنظیم نمایید

شیوه منبع دهی بر اساس شیوه ونکوور (ظهور در متن) است. در این شیوه اولین ارجاع در متن شماره یک را گرفته و این منبع در بخش منابع در انتهای مقاله نیز با شماره یک مشخص می شود. دقت نمایید در سراسر متن هر جا از پرانتز استفاده می­کنید بین حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نباید به کلمه بچسبد؛ مثلاً : نتایج مطالعه فراتحلیل گولد (1) در سال 2009 نشان داد ...

همچنین توجه شود زمانی که در داخل پرانتز های استفاده شده برای نوشتن منابع (در داخل متن)، بیش از دو منبع قرار می‌گیرد، منابع باید از کوچک به بزرگ و از سمت چپ به راست بدون فاصله نوشته شوند و با نشانه "،" از یکدیگر جدا شوند مثلاً: (21،15،12). اگر منابع داخل پرانتز بیش از دو مورد است و پشت سر هم قرار دارند، به جای نوشتن همۀ آنها، بین منبع اول و آخر یک خط تیره قرار داده شود: مثلاً به جای (1،2،3،4) نوشته شود (4-1). علاوه بر این می توان این شیوه ها را با یکدیگر ترکیب نمود (19،12،7-2).

نویسندگان محترم بایستی دقت نمایند که تمامی مقالات باید دارای منابع مستند، صحیح و مرتبط باشند. از آنجا که بررسی صحت و سقم منابع توسط هیئت تحریریه و داوران به‌طور کامل مقدور نیست، لذا مسئولیت این موضوع به‌عهده نویسنده مسئول مقاله بوده و به‌منظور کاهش خطاهای احتمالی لازم است تا قبل از ارسال مجدداً چک شوند. منابع با ابزارهای منبع‌نویسی نظیر EndNote، Mendeley یا امثال آنها تهیه شوند.

توجه شود که تمام منابع فارسی در لیست پایانی به صورت انگلیسی (عنوان لاتین مقاله) نوشته شوند. سال انتشار مقاله به صورت لاتین نوشته شود. و عبارت (in persian) در انتهای منبع آورده شود.

نمونه مقاله:

McCluskey GM, Getz BA. Pathophysiology of Anterior Shoulder Instability. Journal of athletic training. 2000;35(3):268-272.

نمونه کتاب:

Andrews JR, Wilk KE, Reinold MM. The athlete's shoulder. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2008.

نمونه فصلی از کتاب:

Pollock R. Role of shoulder stabilization relative to restoration of neuromuscular control on joint kinematics. In: Lephart S, Fu F, eds. Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability. Champaign, Ill: Human Kinetics; 2000. p. 265-275.

نمونه پایان نامه:

Benz J. Functional Movement Screen to predict athletic performance [MSc]. Ann Arbor: Kean University; 2010.

نمونه مقاله ارائه شده در همایش:

Pereira HM, Cardoso JR, Ejnisman B, Cohen M, editors. Activity of serratus anterior, upper and lower trapezius during arm abduction In multidirectional instability. ISBS-Conference Proceedings Archive; 2007.

نمونه مقاله فارسی:

Nodehi Moghadam A, Rouhbakhsh Z, Ebrahimi I, Salavat iM, Jafari D, Mohammadi Z. [Shoulder Girdle Muscles Endurance in Subjects with and without Impingement Syndrome (In Persian)]. Journal of Rehabilitation. 2011;21(2):56-63.

 

8. در ترسیم جداول ستونها را حذف کنید (یک مقاله از شماره های قبلی ملاحظه بفرمایید) به تمام جدول ها و شکلها با ذکر شماره آنها در متن ارجاع داده شود.

9.مقاله را نهایتاً در 15 صفحه تنظیم نمایید و تمام تعداد صفحات مقاله به هیچ وجه نباید بیش از 15 صفحه باشد.

10. مهمتر از همه در فایل مشخصات نویسندگان، اسامی نویسندگان به طور کامل شامل نام و نام خانوادگی مرتبه علمی (کارشناس ارشد –دانشجوی دکتری –استادیار- دانشیار -استاد )، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشوربه فارسی وانگلیسی درج شود.

*توجه: از پذیرش مقالاتی که روشی غیراز این برای نگارش مشخصات نویسندگان دارند معذوریم وجهت هماهنگی ویکسانی تمام مقالات فقط به این صورت قابل چاپ خواهد بود

به عنوان مثال دربخش فارسی امیرحسین حقیقی .دانشیار دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

            Amir Hossein Haghighi,Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences. Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

*توجه : اسامی نویسندگان پس از ارسال از طریق سامانه قابل تغییر نخواهد بود

نویسندگانی که تا به حال در سایت ثبت نام نکرده اند لازم است از طریق قسمت ورود به سایت (در قسمت ثبت نام ) مشخصات خود را وارد نموده و از طریق نام کاربری و رمزی که سامانه در اختیار آن ها قرار می دهد به سایت وارد شده و در قسمت ارسال مقاله جدید نسبت به ثبت مشخصات مقاله و ارسال آن اقدام نمایند. لازم است که نویسنده مسئول، مشخصات کامل تمامی نویسندگان را در سایت ثبت نماید و فایل مشخصات را نیز جداگانه ارسال کند. همچنین فایل بدون نام نیز بایستی شامل تمام قسمتهای مقاله ارسالی (به غیر از مشخصات نویسندگان) باشد

11.در ضمن مقاله با تک نویسنده در صورتی پذیرفته می شود که مقاله مستخرج از طرح پژوهشی باشد بنابراین لازم است که نویسنده گرامی صفحه تصویب طرح را از طریق سامانه ارسال نماید

12.* توجه : از دریافت مقالات افرادی که بیش از دو مقاله پذیرش شده دارند تا زمانی که مقالات قبلی چاپ گردد خودداری می شود

طبق آیین نامه دانشگاه تهران در هیچ یک از مقالات پژوهشی ارسال شده به نشریات که زیر نظر عضو هیات علمی دانشگاه تهران نگارش می شود دانشجوی دانشگاه تهران نباید به عنوان نویسنده مسئول باشد درغیر این صورت امتیازی برای اعضای هیات علمی درنظر گرفته نخواهد شد.

13. نویسندگان محترم دقت فرمایید که مقالات در مدت بازنگری به نشریه ارسال شود .  درغیر این صورت نشریه مجاز خواهد بود به دلیل تاخیر بازنگری ، مقاله را مسترد و از روند داوری یا پئیرش مقاله خارج نماید.روند بازنگری چند ماهه موجب کسر امتیاز ازنشریه از سوی وزارت علوم خواهد شد.

14. نکته قابل توجه در مراحل بازنگری این است که فایل اصلاحی حتما باید جایگزین فایل اصل مقاله شود و در صورت نیاز فایل پاسخ به داوران نیز پیوست گردد . در غیر این صورت اصلاحات ارسالی  به روز رسانی نخواهد شد و همچنان در حالت بازنگری دیده خواهد شد و ایمیل یاداوری به طور اتوماتیک به نویسنده ارسال خواهد شد.

15.نویسندگان محترم ،لطفاچنانچه برای انجام پژوهش ازامکانات سازمان ودانشگاهی تامین مالی شدید ویا از خدمات ویژه ای استفاده کردید در قسمت تقدیر وتشکر به آن سازمان اشاره فرمایید

ویااینکه در پایان مقاله قبل از قسمت تقدیر وتشکر درمقالات مربوط به طرح، به شماره طرح اشاره فرمایید

باتشکر و آرزوی توفیقِ روزافزون