لیست داوران نشریه در سال  1401

لیست داوران نشریه در سال 1400

لیست داوران نشریه در سال 1399

 لیست کلی داوران به همراه عضویت آنها در پایگاههای معتبردر انتهای همین صفحه قابل مشاهده می باشد.

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

مقالات دارای همخوانی با محتوای نشریه که دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه، برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای دو داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد. اطلاعات بیشتر در مورد روند داوری مقالات در فلوچارت راهنما ارائه شده است.

 

 * الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست.

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند.

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود.

 • مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد.

 

 لیست کلیه داوران همکار مجله 

عنوان

نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی

رتبه علمی

دانشگاه/موسسه

نمایه شده در پایگاه

دکتر

سجاد

احمدی زاد

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

 Publons

دکتر

محمدعلی

آذربایجانی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

 Publons

دکتر

حمید

اراضی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

 Publons

دکتر

کریم

آزالی علمداری

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Publons    Google Scholar

دکتر

محمدرضا

اسد

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه پیام نور تهران

 

دکتر

حمزه

اکبری

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‪ ‪Google Scholar

دکتر

محمد اسماعیل

افضل پور

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه بجنورد

Scopus   Publons

دکتر

علی

اکبر نژاد قره لو

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تهران

Scopus

دکتر

رامین

امیرساسان

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تبریز

Scopus

دکتر

مینو

باسامی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

 Publons

دکتر

سارا

برمکی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

 

دکتر

ناهید

بیژه

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 Publons

دکتر

لطفعلی

بلبلی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 Publons

دکتر

عفت

بمبئب چی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه اصفهان

 Publons

دکتر

حسام

پارسا

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 Publons

دکتر

پریسا

پورنعمتی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه تهران

‪ Google Scholar

دکتر

محمدجواد

پوروقار

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کاشان

 

دکتر

وحید

تأدیبی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 Publons

دکتر

بختیار

ترتیبیان

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

 Publons

دکتر

عبدالحمید

حبیبی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

Google scholar

دکتر

محسن

ثالثی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شیراز

 Publons

دکتر

افشار

جعفری

فیزیولوژی ورزشی

دنشیار

دانشگاه شهید بهشتی

Publons

دکتر

ریحانه

چمنی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه یزد

 Publons

دکتر

سیروس

چوبینه

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تهران

 Scopus

دکتر

سیدعلیرضا

حسینی کاخک

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

دکتر

روح الله

حق شناس

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه سمنان

Publons

دکتر

امیرحسین

حقیقی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه حکیم سبزواری

Publons

دکتر

نیکو

خسروی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Publons

دکتر

موسی

خلفی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه کاشان

Publons

دکتر

نعیما

خواجوی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

 

دکتر

ولی الله

دبیدی روشن

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه مازندران

Publons

دکتر

فرهاد

دریانوش

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شیراز

Publons

دکتر

حمید

رجبی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه خوارزمی

Publons

دکتر

فرهاد

رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

Scopus

دکتر

امیر

رشید لمیر

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

علیرضا

رمضانی

فیزیولوژی ورزشی

داشیار

دانشگاه شهید رجائی

Scopus

دکتر

هادی

روحانی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم

Publons

دکتر

علی اصغر

رواسی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه تهران

Scopus

دکتر

وحید

ساری صرّاف

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تبریز

‪‪Google Scholar

دکتر

معرفت

سیاه کوهیان

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه محقق اردبیلی

Scopus

دکتر

محمدعلی

سماواتی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

Scopus

دکتر

شهرام

سهیلی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

‪‪Google Scholar

دکتر

رحمان

سوری

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه تهران

 Publons

دکتر

فاطمه

شب خیز

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تهران

‪ Publons    Google Scholar

دکتر

داریوش

شیخ الاسلامی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه کردستان

Publons

دکتر

محمد

شریعت زاده

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‪‪Google Scholar

دکتر

حیدر

صادقی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه خوارزمی

Publons

دکتر

عباس

صارمی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه اراک

 Publons

دکتر

علی

صمدی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شاهد

‪ Publons - ‪Google Scholar

دکتر

جواد

طلوعی آذر

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه ارومیه

Scopus

دکتر

بهرام

عابدی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

 

دکتر

رویا

عسکری

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه حکیم سبزواری

Publons

دکتر

رعنا

فیاض میلانی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی تهران

Publons

دکتر

محمد

فرامرزی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

Publons

دکتر

ضیاء

فلاح محمدی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه مازندران

 Scopus

دکتر

رضا

قراخانلو

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

 Publons

دکتر

مجید

قلی پور

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه صنعتی شریف

‪ ‪Google Scholar

دکتر

مجید

کاشف

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه شهید رجائی تهران

 Publons

دکتر

محمدرضا

کردی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه تهران

 Publons

دکتر

عباسعلی

گائینی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه تهران

Publons

دکتر

حسین

مجتهدی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه اصفهان

 

دکتر

حمید

محبی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

  Scopus

دکتر

شادمهر

میردار

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه مازندران

‪Publons‪       Google Scholar

دکتر

بهمن

میرزائی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه گیلان

‪Google Scholar

دکتر

مهدی

مقرنسی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه بیرجند

 Publons

دکتر

مهدیه

ملانوری شمسی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس تهران

 Publons

دکتر

وازگن

میناسیان

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

Publons

دکتر

فرزاد

ناظم

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه همدان

‪‪Google Scholar

دکتر

پروانه

نظرعلی

فیزیولوژی ورزشی

استاد

دانشگاه الزهراء

‪‪Google Scholar

دکتر

سعید

نقیبی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه پیام نور تهران

 

دکتر

رضا

نوری

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

پردیس کیش دانشگاه تهران

‪ ‪Google Scholar

دکتر

مریم

نورشاهی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی تهران

 Publons

دکتر

محمد

همتی نفر

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه شیراز

Publons

دکتر

الهام

وسدی

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکتر

جواد

وکیلی

فیزیولوژی ورزشی

دانشیار

دانشگاه تبریز

Publons  Scopus

دکتر

وحید

ولی پور ده نو

فیزیولوژی ورزشی

استادیار

دانشگاه لرستان

‪‪Google Scholar

   • راهنمای داوران

  • o       مشاهده چکیده مقاله:در صورت مشاهده یک مقاله جدید در کارتابل خود این امکان برای شما وجود دارد تا پیش از قبول درخواست داوری آن مقاله, چکیده آن مقاله را مشاهده نمایید.به این منظور کافی است روی لینک "چکیده" مقاله مورد نظر که در ستون "عملیات" کارتابلتان مشاهده می‌کنید کلیک نمایید.سیستم پنجره‌ای حاوی چکیده مقاله را به شما نمایش خواهد داد.لازم به توضیح است که امکان مشاهده لینک "چکیده" پس از قبول درخواست داوری وجود نخواهد داشت.

  • با کلیک بر روی دکمه "*" بالای صفحه می‌توانید پنجره "چکیده" را ببندید.

  • قبول درخواست داوری:در صورت مشاهده یک مقاله جدید در کارتابل خود می‌توانید بر روی لینک "قبول درخواست" مقاله مورد نظر که در ستون "عملیات" کارتابلتان مشاهده می‌کنید کلیک نمایید. به این ترتیب امکان داوری آن مقاله برای شما فراهم می‌گردد.

  • لازم به توضیح است که امکان مشاهده چکیده مقاله پیش از پذیرش و یا رد داوری وجود دارد.

  • در صورت پذیرش داوری یک مقاله, وضعیت آن مقاله در کارتابل شما از "درخواست شده" به "داوری شده" تغییر پیدا خواهد کرد.

  • ستون "تاریخ" زمان سررسید مهلت داوری که از سوی دبیر مقاله برای شما در نظر گرفته شده است را نمایش می‌دهد.

  • ستون "تاریخ سررسید" مدت زمان باقی‌مانده تا سررسید مهلت داوری را نمایش می‌دهد.

  • o       رد درخواست داوری:در صورت مشاهده یک مقاله جدید در کارتابل خود می‌توانید برای رد آن به طریق زیر عمل نمایید:  1. بر روی لینک "رد درخواست" مقاله مورد نظر که در ستون "عملیات" کارتابلتان مشاهده می‌کنید کلیک نمایید.

  1. سیستم پیغام"آیا مایل به رد درخواست داوری هستید؟"را به شما نمایش می‌دهد. در صورت اطمینان بر روی دکمه "Ok" کلیک کنید.  • در صورت عدم اطمینان از رد درخواست داوری بر روی دکمه "Cancel" کلیک نمایید.  1. مقاله مورد نظر از کارتابلتان حذف خواهد شد و شما پیغام "عملیات رد درخواست داوری با موفقیت انجام شد" را در بالای "جعبه مقالات" مشاهده خواهید کرد.  • لازم به توضیح است که امکان مشاهده چکیده مقاله پیش از پذیرش و یا رد داوری وجود دارد.

  • o       داوری مقاله:پس از پذیرش یک مقاله می‌توانید برای انجام داوری به طریق زیر عمل نمایید:  1. بر روی لینک "داوری" مقاله مورد نظر که در ستون "عملیات" کارتابلتان مشاهده می‌کنید کلیک نمایید.

  1. چنانچه مقاله خود را برای نشریه‌ای غیر از نشریه  ارسال کرده‌اید لازم است تا در صفحه فرم داوری اطلاعات زیر را وارد نمایید( لازم به توضیح است که وارد کردن اطلاعات ستاره‌دار در فرم داوری اجباری می‌باشد و در غیر این صورت پیغام خطا دریافت خواهید کرد.  • نظریه کلی

  • نتیجه ارزیابی مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • نظریه نهایی: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • توضیحات داور  1. در صورتی که مقاله خود را برای نشریه دانشکده فنی ارسال کرده‌اید لازم است تا در صفحه فرم داوری اطلاعات زیر را وارد نمایید.  • اصالت و نوآوری مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • ساختار مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • تناسب چکیده با متن مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • کیفیت مقدمه: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • منطقی و علمی بودن روش‌های تجربی و نظری: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • کافی و مناسب بودن نتایج و بحث: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • تناسب نتیجه‌گیری با متن مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • به روز بودن مراجع: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • نحوه رجوع به مراجع در متن: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • نحوه نگارش ادبی مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • کیفیت شکل‌ها و جدول‌ها: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • رتبه کلی مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • آیا به طور کلی این مقاله را برای انتشار در نشریه  مناسب می‌دانید؟: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • لطفا نظرات مشروح خود را جهت انعکاس به مولفین برای بالا بردن کیفیت مقاله و رفع ایرادات و ابهامات یا دلایل رد مقاله را مرقوم فرمایید.

  • در صورت لزوم توضیحات تکمیلی خود را برای سردبیر مرقوم فرمایید.

  • در آینده در چه زمینه‌هایی مایل به داوری می‌باشید؟

  • چنانکه مقاله در تخصص شما نیست، کدام داور یا داوران را برای ارزیابی این مقاله پیشنهاد می‌فرمایید؟

  • توضیحات داور  1. در قسمت آدرس فایل می‌توانید در صورت نیاز فایلی را به فرم داوری خود ضمیمه نمایید که برای این منظور لازم است تا بر روی دکمه "Browse" کلیک کنید و مسیری را که فایل مورد نظر در آن قرار دارد جستجو کرده, آن را انتخاب نمایید تا آدرس آن به قسمت "آدرس فایل:" اضافه شود.

  1. چنانچه بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید اطلاعات فرم ذخیره شده ولی ارسال نمی‌شود در نتیجه به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گردید و وضعیت داوری شما نیز تغییر نخواهد کرد و می‌توانید در زمان مناسب مجدداٌ بر روی لینک داوری مقاله مورد نظر کلیک کنید و فرم ذخیره شده را ارسال نمایید.  • لازم به توضیح است که در صورت پر نکردن تمام فرم‌های اجباری, سیستم اجازه ذخیره اطلاعات را به شما نخواهد داد و پیغام "پر کردن این فیلد اجباری است" را روی تمام فیلدهای اجباری دریافت می‌کنید.  1. با کلیک روی دکمه "ارسال" اطلاعات ثبت شده, ارسال می‌شود.  • با کلیک بر روی دکمه "بازگشت" بدون ارسال و ذخیره شدن اطلاعات فرم, به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گردید.  1. وضعیت داوری شما درکارتابلتان از "پذیرفته شده" به "داوری شده" تغییر خواهد کرد.

  1. ستون "تاریخ" تاریخ انجام داوری را نمایش می‌دهد.  • o       گفتگو با نویسنده مقاله:در مواردی که لازم است تا در مورد یک مقاله با نویسنده آن گفتگویی داشته باشید و یا سوالی بپرسید می‌توانید به طریق زیر با وی گفتگو کرده و ارتباط برقرار نمایید:  1. در کارتابل خود بر روی لینک "گفتگو" که در سطر مربوط به یک مقاله قرار دارد کلیک کنید تا بتوانید به نویسنده آن مقاله پیامی بفرستید.

  1. سیستم پنجره "گفتگو" را به شما نمایش می‌دهد و شما می‌توانید پیام خود را در قسمت مربوطه وارد نمایید.

  1. بر روی دکمه "ارسال" کلیک کنید. پیام برای نویسنده مربوطه ارسال می‌گردد.

  1. سیستم در پنجره "لیست گفتگوها" پیغام "متن گفتگو فرستاده شد." را به شما نمایش می‌دهد.

  1. پس از آن که سردبیر مقاله, پیام شما را قبول کند, متن پیام در پنجره "لیست گفتگوها"ی شما نمایش داده خواهد شد. در غیر این صورت شما پیام ارسالی خود را نمی‌توانید در پنجره "لیست گفتگوها" مشاهده نمایید.  • §         چنانچه نویسنده مقاله به پیام شما پاسخ داده باشد در پنجره " گفتگو‌" پیامی که از نویسنده مقاله دریافت کرده‌اید را مشاهده می‌نمایید و می‌توانید مطابق مراحل بالا به وی پاسخ دهید.

  • با کلیک بر روی دکمه "*" بالای صفحه می‌توانید پنجره "گفتگو" را ببندید.

  • o       دریافت Email:شما این امکان را دارا می‌باشید تا در چند گام از چرخه داوری Email دریافت نمایید. این قابلیت به این منظور در نظر گرفته شده است تا شما بتوانید علاوه بر اطلاعاتی که در کارتابلتان از وضعیت داوری خود در مورد مقالات مختلف کسب می‌نمایید, اطلاعات تکمیلی نیز در این زمینه دریافت کنید.در زیر به موردی که سیستم به آدرس پست الکترونیک شما Email ارسال می‌کند اشاره می‌کنیم:  1. زمانیکه که دبیر یک مقاله درخواستی مبنی بر پذیرش داوری آن مقاله به شما ارسال می‌کند یکEmail  حاوی درخواست داوری, از سوی سیستم دریافت می‌نمایید.