کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی شدید
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های GLUT-1 و PDK1 ریۀ موش‌های صحرایی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 343-352

حسین برنجیان تبریزی؛ شادمهر میردار؛ محمد مهدی مغنی باشی؛ زربخت انصاری پیرسرایی


4. ردیابی گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 و حجم عروق ریوی پس از 6 هفته تمرین تناوبی شدید

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-24

شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان؛ مهدی یادگاری


5. تاثیر8 هفته فعالیت هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن SOD و GPX بافت قلب موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 571-577

مهسا دهقان منشادی؛ محمد رضا اسد؛ سعید نقیبی


6. تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن‌های PGC-1α وVEGF در عضلۀ قلبی رت‌های نر سالم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 169-176

مریم شعبانی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مرجان افغان


7. تأثیرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن مردان جوان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 347-361

عباس صارمی؛ نادر شوندی؛ ایمان خاکرو آبکنار


8. تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر نیمرخ لیپیدی مردان جوان غیرفعال

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 259-272

رضا قراری عارفی؛ محمد همتی نفر؛ محمدرضا کردی


9. تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) بر برخی شاخص‌های هوازی و بی‌هوازی زنان تیم ملی بسکتبال ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 35-48

الهام حمزه زاده بروجنی؛ پروانه نظرعلی؛ سعید نقیبی