دوره و شماره: دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 1304672، بهمن 1391، صفحه 1-155 (شماره 14 علوم زیستی) 
4. تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل‌دار، PYY 3-36، دریافت غذا و وزن رت‌های نر چاق

صفحه 55-69

10.22059/jsb.2013.29528

محمد شریعت زاده جنیدی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ رحمان سوری؛ مهدی هدایتی؛ روح الله حق شناس


5. بررسی مقدار کار، ضربان قلب و لاکتات خون داوران دورة هشتم لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 71-85

10.22059/jsb.2013.29529

توحید مبهوت مقدم؛ شادمهر میردار؛ رضا قراخانلو؛ محمد رضا رمضان پور؛ حمید قبادی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره15 علوم زیستی
بهمن 1391، صفحه 1-146
شماره 14 علوم زیستی
بهمن 1391، صفحه 1-155
نشریه علوم زیستی ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-150
نشریه علوم زیستی ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-163
علوم زیستی ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-160
نشریه علوم زیستی ورزشی
دی 1348، صفحه 1-168