دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 401269، فروردین 1389، صفحه 1-150 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 
5. تاثیر مکمل بی کربنات سدیم بر میزان اسید لاکتیک، آمونیاک و عملکرد پسران دوندة 400 متر

صفحه 79-92

حبیب محمدپور؛ جبرئیل پوزش جدیدی؛ کریم آزای علمداری؛ رقیه پوزش جدیدی


8. تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی بر ANP پلاسمای دانشجویان ورزشکار مرد

صفحه 125-138

علی اصغر رواسی؛ محمدرضا کردی؛ ساسان نقی زاده؛ فهیمه کاظمی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علوم زیستی ورزشی
دی 1389، صفحه 1-152
علوم زیستی ورزشی
مهر 1389، صفحه 1-135
نشریه علوم زیستی ورزشی
تیر 1389، صفحه 1-141
نشریه علوم زیستی ورزشی
فروردین 1389، صفحه 1-150