دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 401617، تیر 1388، صفحه 1-150 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 
2. تاثیر یک دوره تمرین سرعتی تناوبی و بی تمرینی بر پراکسیداسیون لیپید و دستگاه ضداکسایشی موش های نژاد ویستار

صفحه 23-41

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ عباسعلی گائینی؛ عبدالامیر علامه؛ علی اصغر رواسی؛ محمدرضا کردی؛ ابوالفضل دادخواه


4. تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات غلظت کورتیزول و انرژی مصرفی در مردان چاق و لاغر

صفحه 57-73

Mohammad Azizi؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ محمد علی آذربایجانی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علوم زیستی ورزشی
دی 1388، صفحه 1-144
نشریه علوم زیستی ورزشی
مهر 1388، صفحه 1-144
نشریه علوم زیستی ورزشی
تیر 1388، صفحه 1-150