دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 387691، زمستان 1388، صفحه 1-144 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 
5. تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل کراتین بر عملکردهای سرعتی و قدرت عضلانی کشتی‌گیران

صفحه 77-92

عباسعلی گائینی؛ ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ علی احمدی؛ ملیحه ابوالحسنی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علوم زیستی ورزشی
زمستان 1388، صفحه 1-144
نشریه علوم زیستی ورزشی
پاییز 1388، صفحه 1-144
نشریه علوم زیستی ورزشی
تابستان 1388، صفحه 1-150