دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-129 
2. تأثیر شدت‌ تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در رت‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

صفحه 17-34

محمد همتی نفر؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ سیروس چوبینه؛ فریبا کریم زاده


4. تأثیر تمرینات تناوبی فزاینده بر آپوپتوز قلب رت‌های جوان

صفحه 49-61

شادمهر میردار؛ نیلوفر مقدسی؛ غلامرضا حمیدیان