دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 267-397 
5. مقایسة اثربخشی مداخلات ورزش یوگا و زالودرمانی در مدیریت درمان زنان مبتلا به میگرن

صفحه 329-349

10.22059/jsb.2021.322874.1466

سید حامد قیامی تکلیمی؛ رقیه افرونده؛ محمد ابراهیم بهرام؛ محمدجواد پوروقار؛ عباس صادقی؛ علی همتی عفیف