دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-154 
6. اثر مصرف کافئین بر بازگشت به حالت نخست در فعالیت ارگومتر روئینگ

صفحه 77-94

محمدعلی قرائت؛ حمید آقاعلی نژاد؛ لیلا عیدی ابرغانی؛ یعقوب مهری الوار


9. مقایسة تأثیر سه شیوة تمرین ترکیبی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول و قدرت عضلانی زنان سالمند

صفحه 123-141

لاله باقری؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ زهرا مردان پور شهرکردی