نویسنده = حامدی نیا، محمدرضا
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر برنامه‌‌های تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر غلظت سرمیCAF ،P3NP و عملکرد عضلانی در زنان سالمند

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-375

اکرم شریفی مقدم؛ رویا عسکری؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی


3. اثر کافئین بر متابولیسم سوبسترا و زمان رسیدن به واماندگی در طول فعالیت و یک ساعت بعد از آن در دختران ورزشکار

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 11-29

امیرحسین حقیقی؛ ریحانه ادیال باف مقدم؛ محمد رضا حامدی نیا


4. تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مقدار لپتین سرمی و وضعیت آهن در زنان چاق

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 415-434

امیرحسین حقیقی؛ ملیحه شجاعی؛ محمد رضا حامدی نیا