کلیدواژه‌ها = فعالیت ورزشی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تمرینات تناوبی فزاینده بر آپوپتوز قلب رت‌های جوان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-61

شادمهر میردار؛ نیلوفر مقدسی؛ غلامرضا حمیدیان


2. تأثیر فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص‌های آپوپتوزی و رشدی در قلب رت‌های پیر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 435-447

رحمان سوری؛ امیر اله یار؛ فاطمه شب خیز؛ آرزو اسکندری


3. تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-1 و نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 287-300

علی رضا صفرزاده؛ ملیحه حاجی زاده رستمی؛ الهه طالبی گرکانی؛ رزیتا فتحی