نویسنده = مهدی یادگاری
تعداد مقالات: 4
2. ردیابی گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 و حجم عروق ریوی پس از 6 هفته تمرین تناوبی شدید

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-21

شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان؛ مهدی یادگاری


4. تأثیر دو نوع فعالیت بدنی، بر پاسخ VEGF-A سرمی ‌مردان غیر‌ورزشکار

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-56

علی اصغر رواسی؛ مهدی یادگاری؛ سیروس چوبینه