نویسنده = محمد رضا حامدی نیا
تعداد مقالات: 6
3. اثر کافئین بر متابولیسم سوبسترا و زمان رسیدن به واماندگی در طول فعالیت و یک ساعت بعد از آن در دختران ورزشکار

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 11-29

10.22059/jsb.2015.50860

امیرحسین حقیقی؛ ریحانه ادیال باف مقدم؛ محمد رضا حامدی نیا


4. تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مقدار لپتین سرمی و وضعیت آهن در زنان چاق

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 415-434

10.22059/jsb.2015.53213

امیرحسین حقیقی؛ ملیحه شجاعی؛ محمد رضا حامدی نیا