کلیدواژه‌ها = سایتوکاین
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر مصرف مکمل تورین به همراه فعالیت تناوبی شدید بر غلظت سرمی IL-6 و TNF-α در بازیکنان ورزیدة فوتبال

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-79

10.22059/jsb.2013.35040

حسین شیروانی؛ شاهین ریاحی ملابری؛ محسن اکبرپور بنی؛ یاسر کاظم زاده