کلیدواژه‌ها = فاکتور رشد اندوتلیال عروقی
تعداد مقالات: 5
3. تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن‌های PGC-1α وVEGF در عضلۀ قلبی رت‌های نر سالم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 169-176

10.22059/jsb.2016.59092

مریم شعبانی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مرجان افغان


4. تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش‌های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 177-191

10.22059/jsb.2016.59093

شادمهر میردار؛ سیدعیسی مهدی نیا؛ طاهره بیانی