نویسنده = رمضان خانی، اعظم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آثار فعالیت بدنی طولانی‌مدت بر سطوح آدروپین سرم و بهبود مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 239-251

اعظم رمضان خانی؛ رحمن سوری؛ علی اصغر رواسی؛ علی اکبرنژاد


2. تأثیر دوازده هفته تمرینات یکپارچۀ حرکتی شناختی بر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) سالمندان مبتلا به دمانس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 223-241

صدیقه حسین پور؛ ناصر بهپور؛ وحید تأدیبی؛ اعظم رمضان خانی