نویسنده = الهه طالبی گرکانی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین-1 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 165-175

علی رضا صفرزاده؛ مرتضی جعفری؛ الهه طالبی گرکانی


2. بررسی پاسخ سطوح FABP5 پلاسمایی به هشت هفته فعالیت هوازی در زنان یائسه و غیریائسه با وزن بالا

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-44

ریحانه دلبری؛ رزیتا فتحی؛ الهه طالبی گرکانی


3. تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی امنتین-1 و نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 287-300

علی رضا صفرزاده؛ ملیحه حاجی زاده رستمی؛ الهه طالبی گرکانی؛ رزیتا فتحی