نویسنده = وحید ولی پور ده نو
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر دو پروتکل پیش آمادگی متفاوت بر برون‌داد توان عضلانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 431-441

10.22059/jsb.2015.56257

زینب ویس پور؛ وحید ولی پور ده نو؛ احمد همت فر


3. پاسخ قدرت، توان و استقامت عضلانی به تمرین مقاومتی با فواصل استراحت متفاوت

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 77-91

10.22059/jsb.2015.54278

وحید ولی پور ده نو؛ حسین منصور نژاد؛ رضا قراخانلو؛ فیروز شرفی


4. تأثیر تمرینات پلیومتریک و ترکیبی بر پاسخ IGF-I و MGF در عضلة پهن جانبی مردان غیرورزشکار

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-113

10.22059/jsb.2013.35042

رضا قراخانلو؛ وحید ولی پور ده نو؛ سیدجواد مولا؛ فاطمه رهبری زاده؛ مجتبی احمدی نژاد