نویسنده = شهیدی راد، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 365-377

محبوبه شهیدی راد؛ رویا عسکری؛ سیدعلیرضا حسینی کاخک