نویسنده = حمیدیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات تناوبی فزاینده بر آپوپتوز قلب رت‌های جوان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-61

شادمهر میردار؛ نیلوفر مقدسی؛ غلامرضا حمیدیان