نویسنده = برزگری مروسی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر سطوح پلاسمایی اپلین و نیتریک اکساید مردان میانسال غیرفعال

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 371-382

سیروس چوبینه؛ فاطمه شب خیز؛ حافظ رحیم زاده؛ حسین برزگری مروسی