نویسنده = پیرکی، پریوش
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر 10 هفته شنای وامانده‌ساز بر بیان ژن هیستون‌داستیلاز4 و عامل‌افزایش‌دهندۀ ‌میوسیت2c در بطن چپ موش‌های نر صحرایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 249-261

پریوش پیرکی؛ احمد همت فر؛ ناصر بهپور؛ محمد علی سماواتی شریف