نویسنده = شهبازی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ میزان تمرکز توجه و BDNF ناشی از اعمال تمرین استقامتی در دختران و پسران غیرورزشکار

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 143-155

مهدی شهبازی؛ علی صمدی؛ زهرا نعمتی؛ ابوالفضل شایان نوش آبادی