نویسنده = صالح پور، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره مکمل‌دهی عصارة دارچین بر پاسخ nAChR عضلة اسکلتی موش‌های صحرایی سالمند به فعالیت حاد وامانده‌ساز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 209-221

فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مجتبی صالح پور؛ ایمان فتحی