نویسنده = خان سوز، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص های تنظیم کننده آپوپتوز پس از یک دوره تمرین استقامتی فزاینده در سرم موش های ویستار مبتلا به انفارکتوس قلبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

بهرام عابدی؛ مجتبی خان سوز؛ محمد رضا پالیزوان؛ عباس صارمی