نویسنده = انصاری، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین ترکیبی ایستگاهی بر مقادیر آدیپونکتین وhs-CRP زنان دارای اضافه وزن

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 393-409

10.22059/jsb.2016.59506

مرضیه انصاری؛ روح الله رنجبر؛ مسعود نیکبخت