نویسنده = جعفری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین-1 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 165-175

علی رضا صفرزاده؛ مرتضی جعفری؛ الهه طالبی گرکانی