نویسنده = حسینی، سید مهران
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر گروه‌های سنی مختلف و نوع پروتکل (کارسنج پایی در برابر کارسنج دستی) بر عملکرد تنفسی مردان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 141-155

میلاد عبداللهی؛ ولی الله دبیدی روشن؛ سید مهران حسینی