نویسنده = حسینی، سیده الهام
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ تراکم استخوان در زنان یائسۀ ورزشکار رشته‌های ورزشی با و بدون تحمل وزن بدن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 467-481

سیده الهام حسینی؛ مجید کاشف؛ منیژه نوروزیان