نویسنده = سلیمی آوانسر، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. نیمرخ آمادگی جسمانی، آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان نوجوان تیم ملی والیبال ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-39

علیرضا سلیمی آوانسر؛ مصطفی بارانچی؛ سمانه کنشلو