نویسنده = حمزه زاده بروجنی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) بر برخی شاخص‌های هوازی و بی‌هوازی زنان تیم ملی بسکتبال ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 35-48

الهام حمزه زاده بروجنی؛ پروانه نظرعلی؛ سعید نقیبی