نویسنده = چنگیزی آشتیانی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اثر شدت های مختلف تمرینی بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در موش های چاق

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 81-94

عباس صارمی؛ سعید چنگیزی آشتیانی؛ نادر شوندی؛ امین ممبینی