نویسنده = چوپانی، ثروت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1 و کمپلکس t-PA/PAI-1) مردان جوان غیرفعال

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 77-89

محمد همتی نفر؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه؛ ثروت چوپانی