نویسنده = خلیلی شاندیز، قدرت الله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دو برنامة تمرین آماده سازی با ست های کوتاه و بلند بر عوامل آمادگی جسمانی و عملکردی بازیکنان نخبة راگبی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 5-26

امیرحسین حقیقی؛ قدرت الله خلیلی شاندیز؛ محمدرضا حامدی نیا