نویسنده = ستار، مینا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره تمرین در آب روی هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی (GH و IGF-1) کودکان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 21-36

10.22059/jsb.2013.29526

محمدحسین باقری؛ عفت بمبئی چی؛ فهیمه اسفرجانی؛ مینا ستار