نویسنده = پاشایی، ژاله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رشته ورزشی بر واکنش متغیرهای همورئولوژیکی به‌دنبال فعالیت هوازی حاد

دوره 13، شماره 13، زمستان 1348، صفحه 85-105

ژاله پاشایی؛ سعید دباغ نیکوخصلت