نویسنده = ثالثی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی منتخب و مکمل استروژن بر سلول های ماهواره ای در رت های تخمدان برداری شده

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389

محسن ثالثی؛ هما شیخانی شاهین؛ بیتا گرامی زاده؛ نادر تنیده