کلیدواژه‌ها = تمرین قدرتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مصرف ویتامین Dطی تمرینات مقاومتی فزاینده بر تغییرات مالون دی‌آلدئید و آنزیم کراتین‌کیناز در مردان تمرین‌نکرده

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-101

فردین کلوندی؛ کمال عزیز بیگی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ محمد عبدی