تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی، ظرفیت عملکردی و سطوح سرمی هورمون‌های میوستاتین و فولیستاتین زنان یائسه (کارآزمایی بالینی)

لیلا عیسی زاده؛ علیرضا حسینی کاخک؛ رامبد خواجه ای؛ سید محمود حجازی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.282311.1345

مقایسۀ اثر یک جلسه تمرین شنا در دماهای مختلف آب بر اشتها، کالری دریافتی، کالری مصرفی، علاقه‌مندی به غذا و میزان لاکتات خون در دختران دانشجو

فهیمه طیبی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 311-322

https://doi.org/10.22059/jsb.2016.59483