پرسش‌های متداول

راهنمای نشریه

برای سهولت کار نویسندگان در رعایت فرمت مقاله و انجام فرایندهای داوری ، ویرایش و صفحه آرایی در سامانه مجلات دانشگاه، فایل Templateدر قسمت فایل قالب بندی در سامانه اصلی مجلات ( http://journal.ut.ac.ir ) قرارگرفته است.نویسندگان محترم لازم است مقالات خود را صرفا" در فایل Template یادشده تایپ و ارسال فرمایند. این نشریه مقالاتی را در فرایند داوری ، ویرایش و صفحه آرایی قرار خواهد داد که حتما" در این قالب تنظیم شده باشد