نویسنده = پیری، مقصود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی بر عملکرد کبد در مردان چاق

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-92

محمد آلی؛ حسن متین همایی؛ محمد علی آذربایجانی؛ مقصود پیری