نویسنده = خرمی پور، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ حاد شاخص‌های خستگی به یک جلسه فعالیت ایزومتریک با شدت‌های مختلف با و بدون کاهش جریان خون

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 277-292

خسرو ابراهیم؛ کیوان خرمی پور؛ فریبرز هوانلو؛ پونه دهقان