نویسنده = شعبانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن‌های PGC-1α وVEGF در عضلۀ قلبی رت‌های نر سالم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 169-176

مریم شعبانی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مرجان افغان