نویسنده = آقاعلی نژاد، حمید
تعداد مقالات: 1
1. اثر مصرف کافئین بر بازگشت به حالت نخست در فعالیت ارگومتر روئینگ

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-94

محمدعلی قرائت؛ حمید آقاعلی نژاد؛ لیلا عیدی ابرغانی؛ یعقوب مهری الوار